Wielki Test o Zdrowiu

W dniu 12 września 2016 r. na antenie Programu 1 Telewizji Polskiej S. A. odbył się Wielki Test o Zdrowiu z udziałem:

  • Pana Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia,
  • Pana Marka Posobkiewicza, Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • Pana Prof. dr hab. Mirosława J. Wysockiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH,
  • Pana Guido Beltraniego – Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Radcy Ambasady Szwajcarii w Polsce,
  • Pani Prof. dr hab. Alicji Wiercińskiej-Drapało, Kierownika Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

w którym znane i lubiane gwiazdy estrady, filmu, sportu, dziennikarstwa odpowiadały na pytania dotyczące zdrowia.

Wielki Test o Zdrowiu obejrzało ponad 1,2 mln widzów

 

Wielki Test o Zdrowiu 2016 – 1 runda Wielki Test o Zdrowiu 2016 – 2 runda Wielki Test o Zdrowiu 2016 – 3 runda
Wielki Test o Zdrowiu 2016 – 4 runda Wielki Test o Zdrowiu 2016 – 5 runda Wielki Test o Zdrowiu 2016 – Zwiastun

Partnerem merytorycznym oraz stroną finansującą Wielki Test o Zdrowiu był:

Logo pzhNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, najstarsza instytucja zdrowia publicznego w kraju, którego misją jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Działania te obejmują m.in. ocenę stanu zdrowia ludności Polski, umożliwiającą określanie priorytetów polityki zdrowotnej państwa oraz monitorowanie efektów prowadzonych działań, a także prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i ważnymi społecznie chorobami niezakaźnymi w kraju.

Całość przedsięwzięcia finansowana była ze środków Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”, którego realizatorem jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

W czasie trwania programu widzowie mogli rozwiązywać test online na stronie Interia.pl lub wykorzystując aplikację Wielki Test TVP.

Wielki Test o Zdrowiu online rozwiązywało 179 tys. Internautów

czek_test

Zwycięzcami tegorocznego Wielkiego Testu o Zdrowiu zostali: Marzena Słupkowska i Vito Casetti, którzy główną nagrodę przekazali na rzecz Fundacji Urszuli Jaworskiej.

logofujFundacja Urszuli Jaworskiej była przez wiele lat największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Urszuli Jaworskiej i całego zespołu Fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. W chwili obecnej Fundacja jest jednym z wielu Ośrodków Dawców Szpiku a Rejestr zrzesza około 11 tys. dawców.

Od kilku lat Fundacja zmienia i rozszerza swój profil pomocy. Poprzez zaangażowanie się w pomoc pacjentom z nowotworami krwi i szpiku, pacjentom z guzami mózgu, a także chorym na Stwardnienie Rozsiane i zakażonym wirusem HCV – fundacja stała się de facto organizacją pomagającą pacjentom przewlekle chorym.

Partnerem medialnym Wielkiego Testu o Zdrowiu była Interia.pl, a patronami medialnymi Super Express i RMF FM.

Fotorelacja

Wielki Test o Zdrowiu - zwycięska para: Marzena Słupkowska i Vito CasettiWielki Test o ZdrowiuWielki Test o Zdrowiu - Wręczenie głównej nagrody w wysokości 30.000 złWielki Test o Zdrowiu - DJ WikaWielki Test o Zdrowiu - Agata Załecka, Monika MazurWielki Test o Zdrowiu - Olga Bończyk, Anna GuzikWielki Test o ZdrowiuWielki Test o Zdrowiu - Paulina Chylewska, Maciej KurzajewskiWielki Test o Zdrowiu - finaliści: Krystyna Czubówna i Mikołaj Roznerski oraz Marzena Słupkowska i Vito CasettiWielki Test o ZdrowiuWielki Test o Zdrowiu - w części artystycznej wystąpiła Natalia SikoraWielki Test o Zdrowiu - Anna Iberszer, Marcin MroczekWielki Test o Zdrowiu - Marzena Słupkowska i Vito Casetti główną nagrodę przekazali Fundacji Urszuli Jaworskie w celu wspacia jej działnościWielki Test o ZdrowiuWielki Test o Zdrowiu - eksperci: Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia, Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało, Kierownik Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Guido Beltrani, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Radca Ambasady Szwajcarii w Polsce, Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor SanitarnyWielki Test o Zdrowiu - Aleksandra Rosiak, Tomasz WolnyWielki Test o Zdrowiu - Anna Matysiak, Dariusz JakubowskiWielki Test o Zdrowiu - Paulina ChylewskaWielki Test o Zdrowiu - Krystyna Czubówna, Mikołaj RoznerskiWielki Test o Zdrowiu - eksperci: Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia, Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało, Kierownik Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Guido Beltrani, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Radca Ambasady Szwajcarii w Polsce, Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor SanitarnyWielki Test o Zdrowiu - Barbara Bursztynowicz, Rafał CieszyńskiWielki Test o Zdrowiu - Dominika Figurska, Beata FidoWielki Test o Zdrowiu - Paulina Chylewska, Maciej KurzajewskiWielki Test o Zdrowiu - Paulina ChylewskaWielki Test o Zdrowiu - Paulina Chylewska, Maciej KurzajewskiWielki Test o Zdrowiu - eksperci: Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia, Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało, Kierownik Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Guido Beltrani, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Radca Ambasady Szwajcarii w Polsce, Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor SanitarnyWielki Test o Zdrowiu - Wręczenie głównej nagrody w wysokości 30.000 zł