Co udało się nam osiągnąć w obszarze HCV?

Po wieloletnich działaniach podejmowanych w ramach Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” mamy zaszczyt i przyjemność przekazać Państwu publikację pt. “PROJEKT KIK/35 „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV” JAKO PRZYKŁAD ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ W ZDROWIU PUBLICZNYM NA RZECZ OGRANICZENIA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W POLSCE”, zawierającą doświadczenia i osiągnięcia, jak również wnioski oraz działania rekomendowane do wdrożenia w celu ograniczenia liczby osób zakażonych HCV w populacji polskiej.

Publikacja ta stanowi kompleksowe powiązanie zagadnień teoretycznych z działaniami praktycznymi realizowanymi w skali ogólnokrajowej w ramach zwartej struktury organizacyjnej Projektu KIK/35 finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministra Zdrowia. Z tego względu może ona być źródłem wiedzy nie tylko teoretycznej lecz też praktycznej dla osób planujących podobne projekty w obszarze zdrowia publicznego w Polsce.

W marcu 2017 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH opublikował kolejną monografię pt. “ASPEKTY SYSTEMOWE I EKONOMICZNE WZW TYPU C W POLSCE Z PERSPEKTYWY ZDROWIA PUBLICZNEGO”. Monografia została zrealizowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu KIK/35, jako uzupełnienie i kontynuacja pierwszej monografii. Do udziału w monografii zostali zaproszeni kluczowi interesariusze systemowi, którzy zgodnie z zasadami zdrowia publicznego odgrywają istotną rolę na etapie edukacji, profilaktyki, monitoringu epidemiologicznego, zapobiegania, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki społecznej, tworzenia polityki zdrowotnej oraz reprezentują pacjenta, jako podmiot wszystkich działań systemowych.

Zaproszenie do udziału w monografii wystosowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH zostało przyjęte przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy, Ministerstwo Zdrowa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Głównego Inspektora Sanitarnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Koalicję Hepatologiczną, Polską Grupę Ekspertów oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Należy podkreślić, że 32 autorów rozdziałów miało pełną niezależność w przygotowaniu kontrybucji naukowej z zakresu swoich działań i badań związanych z WZW-C. Każdy z piętnastu rozdziałów blisko 300 stronicowej monografii dostarcza aktualnych i wiarygodnych danych, w większości publikowanych po raz pierwszy.

Zachęcamy do lektury:

OKŁADKA.pdf (1897 pobrań)

PROJEKT-KIK35-ZAPOBIEGANIE-ZAKAŻENIOM-JAKO-PRZYKŁAD-ZINTEGROWANYCH-DZIAŁAŃ-W-ZDROWIU-PUBLICZNYM-NA-RZECZ-OGRANICZENIA-ZAKAŻEŃ-KRWIOPOCHODNYCH-W-POLSCE.pdf (4318 pobrań)

THE PROJECT KIK/35 “PREVENTION OF HEPATITIS C VIRUS (HCV) INFECTIONS” AS AN EXAMPLE OF INTEGRATED PUBLIC HEALTH INTERVENTIONS TO REDUCE BLOOD-BORNE INFECTIONS IN POLAND (1361 pobrań)

ASPEKTY SYSTEMOWE I EKONOMICZNE WZW TYPU C W POLSCE Z PERSPEKTYWY ZDROWIA PUBLICZNEGO.pdf (2057 pobrań)

Celem głównym Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.