Prezentacja grup w sposób
szczególny narażonych na zakażenie

W rzeczywistości każdy człowiek może być narażony na zakażenie HCV. Warunkiem koniecznym jest przerwanie ciągłości tkanek oraz kontakt (bezpośredni/pośredni) z krwią osoby zakażonej HCV.

Wyróżnia się jednak grupy w sposób szczególny narażone na zakażenie HCV, w tym:

  • osoby stosujące narkotyki we wstrzyknięciach i w mniejszym stopniu drogą donosową (dzielenie się igłami, strzykawkami i pozostałym sprzętem do iniekcji)
  • osoby, które otrzymywały transfuzje krwi lub przeszczepy narządów przed 1992 r. (HCV odkryto w 1989r., tym samym dawcy krwi/narządów nie byli wcześniej badani w kierunku markerów zakażenia HCV)
  • osoby przewlekle dializowane (np. transmisja HCV za pośrednictwem zanieczyszczonego sprzętu do dializ)
  • chorzy na hemofilię urodzeni przed 1991 r. (ryzyko transfuzji zakażonej krwi/preparatów krwiopochodnych)

Częściej narażeni na zakażenie są także:

  • przewlekle chorzy wymagający częstych hospitalizacji i podawania leków w zastrzykach (tzw. niebezpieczne iniekcje)
  • dzieci matek, u których wykryto zakażenie HCV w czasie ciąży (tzw. zakażenie wertykalne)
  • osoby narażone zawodowo na kontakt z krwią (np. personel medyczny)
  • osoby podejmujące ryzykowne zachowania seksualne (np. seks bez zabezpieczeń z wieloma partnerami, seks analny bez zabezpieczenia – ryzyko przeniesienia HCV na niezakażonego partnera wzrasta m.in. w przypadku występowania chorób przenoszonych drogą płciową, stanów zapalnych czy urazów narządów płciowych, szczególnie w przypadku mężczyzn zakażonych również HIV-1[6])
  • osoby korzystające z usług salonów kosmetycznych bądź medycyny niekonwencjonalnej (np. kolczykowanie, tatuaże, manicure, akupunktura)

Wśród osób w sposób szczególny narażonych na zakażenie HCV wymienia się również migrantów, osoby bezdomne czy osoby przebywające w instytucjach zamkniętych (np. więźniowie)[7].

[6] Reinhart J. Sexual transmission of hepatitis C: Are HIV-1-positive gay and bisexual men at risk? CATIE Prevention in Focus 2011.

[7] Deusto Bussines School Heath. “Hepatitis C: The Big Picture. A global burning platform”. October 2014.