Na co należy uważać podczas zabiegów medycznych?

Wszyscy lekarze oraz osoby ze średniego personelu medycznego są szkolone w zakresie możliwości i sposobów szerzenia się zakażeń, w tym HCV. W interesie lekarza, pielęgniarki i innych przedstawicieli placówki medycznej jest takie postępowanie, aby nie doprowadzić do zakażenia pacjenta. Jak w każdym zawodzie nie wszyscy w sposób jednakowo staranny przestrzegają ustalonych zasad postępowania i wykazują się pełnym profesjonalizmem.

Pacjent ma ograniczone możliwości oceny właściwości postępowania i nie jest naszym celem, aby do tego nakłaniać. Natomiast istnieje kilka elementarnych zasad, których naruszenie powinno budzić sprzeciw i reakcję pacjenta.

  • Ważny jest ogólny stan sanitarno-higieniczny gabinetu (lekarskiego, stomatologicznego, zabiegowego, itp.). Nie chodzi tu o poziom wyposażenia i względy wizualne, ale ład i porządek panujący w placówce.
  • W przypadku iniekcji lub innych procedur zabiegowych powinien być stosowany sprzęt jednorazowy lub wtedy, kiedy nie jest to możliwe poddany sterylizacji – rozpakowywany z pakietu sterylizacyjnego dla każdego pacjenta.
  • Leżanka, fotel dentystyczny powinny być okryte jednorazowym nakryciem ochronnym – niedopuszczalne jest zajmowanie miejsca na powierzchni noszącej ślady materiału biologicznego.
  • Przy zabiegach konieczne jest stosowanie rękawiczek ochronnych przeznaczonych dla każdego pacjenta, po uprzednim myciu i dezynfekcji rąk.
  • Niedopuszczalne jest dotykanie tymi samymi rękawiczkami telefonów, torebek, klamek, innych przedmiotów i następnie wykonywanie zabiegu np. przez stomatologa. Każdorazowo po uszkodzeniu rękawiczek powinny być one zmieniane.
  • Igły i inne ostre narzędzia powinny być po zabiegu umieszczane w specjalnym sztywnym opakowaniu na odpady medyczne.