Informacja z konferencji zamykającej Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Konferencja zamykająca projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” odbyła się 6 i 7 lutego 2017 r. w Warszawie, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH. Swoim wystąpieniem zaszczycił gości Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Ambasador Szwajcarii w Polsce, Andrej Motyl.

Pan Minister podkreślił, iż zakażenia HCV prowadzące do wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW-C) są jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych w obszarze chorób zakaźnych w Polsce. Pan Ambasador zwrócił uwagę, że wirusowe zaplenia wątroby to problem światowy, a jako przykład przytoczył Wietnam, gdzie zapadalność na WZW-C jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce i innych krajach europejskich, co pokazuje, że można i należy podejmować działania ograniczające szerzenie się tej choroby. Przykładem wspierania takich działań w Polsce było współfinansowanie przez Szwajcarię i Ministra Zdrowia Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”

W ciągu dwóch dni w konferencji bezpośrednio uczestniczyło ponad 300 osób, a całe wydarzenie było transmitowane na żywo poprzez stronę internetową www.jestemswiadom.org oraz fanpage’u kampanii na Facebooku.

Wśród prelegentów znaleźli się liczni przedstawiciele świata nauki, którzy prezentowali tematykę zakażeń HCV w odniesieniu do własnej dziedziny badań, co pozwoliło na ukazanie pełnego spektrum wiedzy i różnorodność spojrzeń na ten temat.

Omawiana problematyka obejmowała m.in. kwestie optymalizacji diagnostyki i leczenia zakażeń HCV, prewencji zagrożeń instytucjonalnych związanych z zakażeniem HCV, zwiększenia świadomości społecznej oraz działań edukacyjnych wśród reprezentantów zawodów medycznych i niemedycznych, zakażeń HCV u osób uzależnionych oraz założenia do długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce.

Eksperci Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” podkreślili, że liczba osób przewlekle zakażonych HCV w Polsce wynosi według szacunków około 165 tys., ale przyjąć należy, że może ona sięgać nawet 200 tys. Ponadto, blisko 80% zakażonych HCV w Polsce nie wie o tym, że rozwija się u nich wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW-C). Choroba rozwija się często przez wiele lat w ukryciu. Do potwierdzenia zakażenia konieczne jest przeprowadzenie badania diagnostycznego w kierunku HCV. Przeciw WZW-C nie można się zaszczepić, ale możliwe jest już skuteczne, pełne wyleczenie. Zwrócono uwagę na potrzebę aktualizacji wiedzy pracowników zawodów medycznych w zakresie epidemiologii HCV i dostępnych, nowoczesnych terapii WZW-C.

Informacje o czynnikach ryzyka sprzyjających zakażeniu HCV, diagnostyce i leczeniu WZW-C znajdą Państwo na stronie www.jestemswiadom.org. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, bo zakażenie HCV może dotyczyć każdego z nas, kto kiedykolwiek miał przeprowadzane zabiegi medyczne lub upiększające z naruszeniem ciągłości skóry, gdyż HCV przenosi się przez krew.

Poza częścią konferencyjną, goście mieli dostęp do rozległej strefy wystawienniczej, w której zaprezentowano działania promocyjne i edukacyjne prowadzone w trakcie kampanii.

Organizatorzy Konferencji złożyli gorące podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań Projektu KIK/35.

W załączeniu materiały do pobrania oraz zdjęcia z konferencji.

1. HCV - informacja prasowa (PDF) (864 pobrania)
2. HCV - opis kampanii społecznej HCV jestem świadom (pdf) (852 pobrania)
3. HCV podsumowanie projektów - informacje dodatkowe (pdf) (893 pobrania)

Dr Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor NIZP-PZH - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Dr n. med. Piotr Kramarz, Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Prof. dr hab. Robert Flisiak, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota, Polska Grupa Ekspertów - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Moderowany panel dyskusyjny - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Strefa wystawiennicza - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Od lewej strony: Izabela Ostaszewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia; Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH; Dr n. hum. Jacek Moskalewicz, Kierownik Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii; Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny; Ewa Abramek, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii w Polsce - Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 6-7 lutego 2017r.