Opublikowano

HCV a funkcjonowanie w domowym otoczeniu

boxy_hcvEwentualne ryzyko przeniesienia zakażenia HCV w otoczeniu domowym wzbudza szczególnie dużo wątpliwości ze względu na trudność wykluczenia m.in. wspólnego narażenia osób mieszkających razem na  inne, pozadomowe czynniki ryzyka zakażenia HCV.

Dostępna literatura wskazuje, że ryzyko transmisji HCV w otoczeniu domowym jest bardzo niskie[8],[9]. Z drugiej jednak strony dane dotyczące tego ryzyka są trudne do interpretacji. Stopień ryzyka może być zależny od relacji łączącej osobę zakażoną z poszczególnymi domownikami. Badania wskazują, że ryzyko zakażenia HCV jest niższe wśród dzieci oraz pozostałych członków rodziny niż wśród małżonków[10]. Niemniej, to ryzyko nadal jest niskie, o ile nie występują czynniki współistniejące, które mogą wpływać na zwiększone ryzyko zakażenia HCV (np. występowanie chorób przenoszonych drogą płciową, stanów zapalnych oraz urazów narządów płciowych, liczne kontakty seksualne poza związkiem czy ryzykowne zachowania sprzyjające zakażeniu HCV)[11]. Wyniki poprzedniego badania przeprowadzonego w NIZP-PZH również wskazują, że kontakt domowy może być istotnym czynnikiem ryzyka zakażenia HCV w sytuacjach gdy jeden z domowników podejmuje ryzykowne zachowania, np. w postaci przyjmowania narkotyków we wstrzyknięciach[12]. Pomimo wszystko, jednoznaczne wykazanie zależności pomiędzy zakażeniem u poszczególnych domowników nie jest możliwe bez wykonania dodatkowych badań w postaci analizy sekwencji HCV[13].

Wstępne wyniki Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” wskazują na bardzo niskie ryzyko zakażenia HCV w otoczeniu domowym. Wśród 240 domowników/partnerów osób z wykrytym zakażeniem HCV (lub tylko z obecnością przeciwciał anty-HCV), zakażenie HCV wykryto u 1 osoby, tj. mężczyzny, którego włączono do badania po wykryciu przeciwciał anty-HCV u jego żony (bez obecności HCV-RNA). Badaniem objęto również trójkę ich dzieci, u których wykluczono zakażenie HCV (wyniki negatywne). Dostępne dane nie umożliwiają jednak jednoznacznego wskazania kontaktu domowego jako drogi zakażenia HCV. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna wymienili w ankiecie zachowania, w trakcie których mogło dojść do ich niezależnego zakażenia.

Ryzyko przeniesienia zakażenia HCV w otoczeniu domowym przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności jest bardzo niskie lub bliskie zeru. Ewentualne ryzyko zakażenia HCV w otoczeniu domowym może być obecne przy ekspozycji na krew osoby zakażonej[14],[15], np. w wyniku stosowania wspólnych maszynek do golenia, żyletek, narzędzi do mani/pedicure, szczoteczki do zębów czy automatycznych wstrzykiwaczy insuliny lub nakłuwaczy. Tym samym nie należy obawiać się kontaktów ze swoimi bliskimi.

Podsumowując, osoby zakażone powinny przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności względem siebie oraz osób z otoczenia celem zapobieżenia transmisji HCV.

Pamiętajmy, że HVC nie zarazimy się poprzez:

  • podanie ręki
  • całowanie
  • korzystanie ze wspólnej kuchni
  • korzystanie ze wspólnych naczyń i sztućców
  • korzystanie ze wspólnej łazienki
  • korzystanie ze wspólnej toalety
  • karmienie piersią dziecka

 

[8] Minola E, Baldo V, Trivello R, Floreani A. Intrafamilial transmission of hepatitis C virus infection. Eur J Epidemiol 2006;21(4):293-297.

[9] Ackerman Z, Ackerman E, Paltiel O. Intrafamilial transmission of hepatitis C virus: a systematic review. J Viral Hepat 2000;7(2):93-103.

[10] Orlando R, Lirussi F. Hepatitis C virus infection: sexual or non-sexual transmission between spouses? A case report and review of the literature. Infection. 2007 Dec;35(6):465-8.

[11] Zieliński A. Zachowania seksualne a ryzyko zakażenia HCV. PRZEGL EPIDEMIOL 2014; 68: 99 – 100.

[12] Rosińska M, Stępień M, Werbińska-Sienkiewicz B, Kołakowska A, Godzik P, Madaliński K, Zieliński A. Alcohol disease and diabetes associated with increased risk of hepatitis C independently transfusion and major surgery: cross-sectional study in Poland 2010-2011of injecting drug use, early. EPH 2014 “Mind the gap: Reducing inequalities in health and health care” Glasgow, UK, 19-22 Nov 2014. Eur J Pub Health 2014; 24 (Suppl 2): 319-320.

[13] Indolfi G, Nesi A, Resti M. Intrafamilial transmission of hepatitis C virus. J Med Virol. 2013 Apr;85(4):608-14.

[14] http://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm.

[15] http://www.hepctrust.org.uk/around-home.