Co udało się nam osiągnąć w obszarze HCV?

Po wieloletnich działaniach podejmowanych w ramach Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” mamy zaszczyt i przyjemność przekazać Państwu publikację pt. „PROJEKT KIK/35 „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV” JAKO PRZYKŁAD ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ W ZDROWIU PUBLICZNYM NA RZECZ OGRANICZENIA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W POLSCE”, zawierającą doświadczenia i osiągnięcia, jak również wnioski oraz działania rekomendowane do wdrożenia w celu ograniczenia liczby osób zakażonych HCV w populacji Polskiej.

Publikacja ta stanowi kompleksowe powiązanie zagadnień teoretycznych z działaniami praktycznymi realizowanymi w skali ogólnokrajowej w ramach zwartej struktury organizacyjnej Projektu KIK/35 finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministra Zdrowia. Z tego względu może ona być źródłem wiedzy nie tylko teoretycznej lecz też praktycznej dla osób planujących podobne projekty w obszarze zdrowia publicznego w Polsce.

W marcu 2017 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH opublikował kolejną monografię pt. „ASPEKTY SYSTEMOWE I EKONOMICZNE WZW TYPU C W POLSCE Z PERSPEKTYWY ZDROWIA PUBLICZNEGO”. Monografia została zrealizowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu KIK/35, jako uzupełnienie i kontynuacja pierwszej monografii. Do udziału w monografii zostali zaproszeni kluczowi interesariusze systemowi, którzy zgodnie z zasadami zdrowia publicznego odgrywają istotną rolę na etapie edukacji, profilaktyki, monitoringu epidemiologicznego, zapobiegania, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki społecznej, tworzenia polityki zdrowotnej oraz reprezentują pacjenta, jako podmiot wszystkich działań systemowych.

Zaproszenie do udziału w monografii wystosowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH zostało przyjęte przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy, Ministerstwo Zdrowa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Głównego Inspektora Sanitarnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Koalicję Hepatologiczną, Polską Grupę Ekspertów oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Należy podkreślić, że 32 autorów rozdziałów miało pełną niezależność w przygotowaniu kontrybucji naukowej z zakresu swoich działań i badań związanych z WZW-C. Każdy z piętnastu rozdziałów blisko 300 stronicowej monografii dostarcza aktualnych i wiarygodnych danych, w większości publikowanych po raz pierwszy.

Zachęcamy do lektury:

OKŁADKA.pdf (469 pobrań)

PROJEKT-KIK35-ZAPOBIEGANIE-ZAKAŻENIOM-JAKO-PRZYKŁAD-ZINTEGROWANYCH-DZIAŁAŃ-W-ZDROWIU-PUBLICZNYM-NA-RZECZ-OGRANICZENIA-ZAKAŻEŃ-KRWIOPOCHODNYCH-W-POLSCE.pdf (1453 pobrania)

THE PROJECT KIK/35 “PREVENTION OF HEPATITIS C VIRUS (HCV) INFECTIONS” AS AN EXAMPLE OF INTEGRATED PUBLIC HEALTH INTERVENTIONS TO REDUCE BLOOD-BORNE INFECTIONS IN POLAND (309 pobrań)

ASPEKTY SYSTEMOWE I EKONOMICZNE WZW TYPU C W POLSCE Z PERSPEKTYWY ZDROWIA PUBLICZNEGO.pdf (478 pobrań)

Celem głównym Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

Wirus HCV może całkiem zniknąć

Gdyby diagnozowano więcej chorych z wirusem HCV, w ciągu 15 lat można by usunąć chorobę z mapy globu.

Choć prowadzący do raka wątrobowokomórkowego wirus HCV jest całkowicie wyleczalny, jeśli zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowany, w Polsce wciąż wiele osób o chorobie dowiaduje się zbyt późno, gdy możliwości diagnostyczne są już mocno ograniczone. Problemem jest brak programów diagnostycznych.

Dlatego tak ważne jest wprowadzenie Narodowego Programu Eliminacji Wirusa HCV (NPEW HCV). O tym, jak ważne jest jego najszybsze wdrożenie, dyskutowali eksperci podczas panelu „NPE WHCV – Polska na tle Europy. Kogo informować? Jak informować? Kogo testować i jak?”.

Czytaj więcej …..

 

Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby
Doceńmy swoje zdrowie i walczmy o nie każdego dnia

W 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wirusowe zapalenia wątroby (WZW) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku, ustanawiając 28 lipca Światowym Dniem Wirusowego Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Day).

Przyczyną WZW są zakażenia wirusami przeważnie typu A, B, C, i E, z których za najgroźniejsze uznaje się przenoszone przez krew wirusy typu B (HBV) i C (HCV), podczas gdy wirusy typu A (HAV) i E (HEV) szerzą się drogą pokarmową oraz przez kontakt z osobami zakażonymi.

Na świecie żyje obecnie 257 milionów osób z przewlekłym zakażeniem HBV (WZW-B) i 71 milionów z przewlekłym zakażeniem HCV (WZW-C), a liczba zgonów w konsekwencji WZW jest porównywalna z liczbą zgonów z powodu gruźlicy. Dlatego WHO wzywa do podjęcia działań na rzecz wzrostu świadomości choroby w społeczeństwie, poprawy profilaktyki oraz diagnostyki WZW.

Działania uświadamiające i potrzeba sprawnego wykrywania zakażeń jest szczególnie ważna w przypadku WZW-B i WZW-C, gdyż zakażenia HBV i HCV często przebiegają w sposób utajony, przez lata skrycie niszcząc wątrobę, prowadząc do zwłóknienia oraz marskości wątroby i niekiedy do raka wątrobowokomórkowego.

W Polsce liczba osób przewlekle zakażonych HBV i HCV szacowana jest odpowiednio na około 350 tys.(WZW-B) i 200 tys. (WZW-C). Do zakażeń HBV i HCV dochodzi przez kontakt z krwią osoby zakażonej lub skażonymi nią preparatami leczniczymi i narzędziami zabiegowymi. Szacuje się, że w Polsce blisko 70% zakażeń jest następstwem zabiegów medycznych. Ponad połowa osób zakażonych przewlekle tymi wirusami jeszcze nie wie o swojej chorobie!

Profilaktyka WZW-B polega na stosowaniu szczepienia ochronnego i przecięciu dróg szerzenia się wirusa. Szczepienie przeciw WZW-B jest wyjątkowo skuteczną formą profilaktyki, dostępną w Polsce dla każdego dziecka już w pierwszej dobie po urodzeniu. Nie ma natomiast szczepienia przeciw WZW-C. Z tego względu ważne jest zapobieganie nowym zakażeniom HCV oraz szybka identyfikacja i leczenie osób przewlekle zakażonych. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym terapiom zakażeń HCV z użyciem leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (DAAs). W odróżnieniu od terapii interferonowych nowoczesne leki DAA są bardziej skuteczne, lepiej tolerowane przez chorych, a kuracja trwa krócej i prowadzi do całkowitej eliminacji HCV z organizmu. W przypadku WZW-B dostępne terapie ograniczające replikację wirusa (NAs) opóźniają postęp choroby, jednak nie zapewniają trwałej eradykacji HBV z organizmu.

Jak można się uchronić przed WZW?

Stosowanie szczepienia przeciw WZW-B i WZW-A zapewnia skuteczną ochronę, dlatego warto się zaszczepić. Natomiast przed WZW‑C nie ochroni nas żadna szczepionka więc musimy świadomie chronić się sami. Jak to zrobić? Przede wszystkim unikać ryzyka kontaktu z krwią innych osób. W lecznictwie obowiązują procedury ograniczające zakażenia krwiopochodne, ale zawsze warto motywować personel do ścisłego ich przestrzegania. Coraz częściej poddajemy się również zabiegom kosmetycznym i upiększającym podczas których dochodzi do przekłucia skóry, usuwania naskórka, wprowadzania pod skórę preparatów ujędrniających lub barwiących.

Pamiętajmy, że każdy taki zabieg naruszający ciągłość skóry przeprowadzony niesterylnym instrumentem lub z użyciem preparatu, który miał kontakt z krwią innej osoby stanowi potencjalne ryzyko zakażenia HBV i HCV. Dlatego w ramach realizacji finansowanego przez Szwajcarię i Ministra Zdrowia Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” NIZP-PZH we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną przeprowadził szkolenia dla pracowników sektora kosmetycznego w całym kraju, uświadamiając o czynnikach ryzyka zakażeń krwiopochodnych i sposobach ich ograniczania.

Z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.jestemswiadom.org zawierającej ciekawe informacje, zdjęcia i filmy o HCV oraz odwiedzenia naszego profilu na Facebooku.

Czy sądzisz, że wiesz wszystko o HCV?

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu emisji cyklu 12 filmów popularyzujących wiedzę o problemie zdrowotnym, jakim jest zakażenie HCV i wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW-C).

Filmy przygotowano z myślą o odbiorcy, który nie ma wykształcenia medycznego a nawet podstawowej wiedzy o HCV. Takie aspekty jak możliwe drogi zakażenia HCV, diagnostyka WZW-C i leczenie przedstawiono w formie fabularnej z perspektywy osoby zakażonej i jej rodziny, a także osób z otoczenia i grup ryzyka.

W fabułę wpleciono informacje i fakty o HCV przedstawiane w formie tablic informacyjnych. Przewodnikiem wprowadzającym widza w problematykę HCV jest pełen energii i jednocześnie dość ekscentryczny Pan „Mr antyHCV” oraz jego dwóch technicznych asystentów stroniących od okazywania wszelkich emocji.

Specyficzny klimat towarzyszący narracji Pana „Mr antyHCV”, który wykorzystując rozmaite iluzoryczne gadżety do przekazania wiedzy intryguje, zaciekawia a niekiedy śmieszy. Stworzona w ten sposób nieco surrealistyczna atmosfera podkreśla najważniejsze fakty i skłania odbiorcę do refleksji. Jednocześnie rodziny i znajomi osób zakażonych HCV znajdą w tych odcinkach informacje pomocne w codziennym życiu z chorym.

Z perspektywy krzywego zwierciadła przedstawiono zachowania i mity przyczyniające się do często nieświadomej stygmatyzacji osób zakażonych. Filmy powstały w ramach realizacji Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” finansowanego przez Szwajcarię i Ministra Zdrowia. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia całego cyklu filmów na naszym kanale YouTube i dyskusji na forach społecznościowych kampanii „HCV Jestem świadom” www.jestemswiadom.org.

Kampania „HCV Jestem Świadom”
Youtuberzy uświadomili miliony Polaków!

Wielkim sukcesem zakończyła się współpraca z internetowymi twórcami, podjęta w ramach kampanii „HCV Jestem Świadom”. Influencerzy dotarli z przekazem na temat tego groźnego wirusa do milionów osób! O tym, jak nie dopuścić do zakażenia informowali podczas ośmiu eventów oraz na swoich kanałach społecznościowych.

Ostatni etap kampanii przebiegał pod hasłem–  „HCV i youtuberzy. Cała Polska goni rekiny”.  Wcześniej, podczas pierwszego etapu kampanii, zaangażowała się w informowanie o HCV za pośrednictwem kanałów społecznościowych youtuberów. Wtedy m.in. na plakatach pojawiły się intrygujące hasła „Kolejne ataki rekina”, „Kobra na osiedlu”, „Pająki w bananach”, a obok nich komunikat „Nie zajmuj się sztucznymi problemami. Wirus HCV to realne zagrożenie!”. Ten przekaz był wykorzystywany również w trakcie pikników rodzinnych organizowanych w ramach kampanii oraz we współpracy z influencerami. W kampanii wzięło wtedy udział siedmiu influencerów: Alex Mandostyle, Ihanio, Dawid Myśliwiec z kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot”, Yoczook, SerafinTV, Requer oraz Po Prostu Patryk. Dotarli z przekazem na temat wirusa do ponad czterech milionów osób! – Kampania trwała nieustannie 90 dni. Każdego dnia proponowaliśmy inny rodzaj aktywności związany z edukowaniem na temat HCV. Zadbaliśmy również o to, by przekaz kampanii pojawił się na profilach influencerów na wszystkich najważniejszych portalach społecznościowych – mówi Emil Kokoszka z agencji We Share, odpowiedzialnej za realizację kampanii z youtuberami.
Drugi etap kampanii polegał na dotarciu z przekazem na temat HCV do uczestników ośmiu eventów organizowanych w galeriach handlowych w całej Polsce. Zaplanowano je z myślą o całych rodzinach. Na każdym z nich organizowano konkursy z wiedzy na temat HCV.

Na miejscu można było porozmawiać z lekarzem, ale też dostać balona w kształcie rekina albo nakleić sobie zmywalny tatuaż, nawiązujący do kampanii. – Główną atrakcją była obecność ambasadorów. To oni przyciągnęli tłumy. To im uczestnicy eventów zadawali pytania na tematy związane z kampanią – zauważa Emil Kokoszka z We Share. Tym razem w działania zaangażowano Dawida Myśliwca z kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot”, „Ponki” (Vin Milton i Dakann), Olciiak, Serafina Pęzioła, Kospera, Yoczooka, Requera, TheUnboxall, Ihanio oraz Artura Filipowicza z kanału „Topowa Dycha”.  Każdy z tych influencerów cieszy się ogromną sympatią fanów, łącznie na swoich kanałach mają ponad 4 miliony regularnych widzów. Youtuberów, którzy wystąpili w roli ambasadorów, dobrano tak, aby ich kanały były jak najbardziej zróżnicowane tematycznie.
Doskonale wpisują się w aktualne trendy i potrafią zainteresować swoich fanów różnorodną tematyką, w tym tą dotyczącą dbania o zdrowie. Do komunikacji wykorzystano między innymi ich konta na Facebooku, Instagramie i Snapchacie. Podczas spotkań poinformowali o tym, czym jest wirus HCV, jakie niesie ze sobą zagrożenie i jak uniknąć zakażenia, ale też odpowiadali na pytania ze strony publiczności.

Zorganizowane na potrzeby kampanii stoisko w ośmiu miastach odwiedziło ponad 18 tysięcy osób, a styczność z komunikatem na temat HCV w czasie tego etapu kampanii miało ponad 9 milionów internautów! 

HCV Jestem świadom! Bądź sprytniejszy od rekina! – ponownie w TVP

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że dzięki staraniom Fundacji „HIGIEJA” oraz życzliwości i pozytywnej opinii Komisji ds. Kampanii Społecznych TVP spot kampanii społecznej „HCV Jestem świadom” także
i w tym roku zostanie wyemitowany na wybranych antenach Telewizji Polskiej S.A. Emisja spotu już niebawem!

Ważnym elementem działań profilaktycznych jest dostarczenie społeczeństwu informacji pozwalających zidentyfikować i zrozumieć problem zdrowotny, jego przyczyny i możliwości zapobiegania, zwłaszcza te realnie dostępne dla obywateli. Działa podejmowane w ramach kampanii społecznej „HCV Jestem świadom” skupiały się m. in. na działaniach mających na celu uświadomienie społeczeństwa na temat: problemu zakażeń HCV, możliwości diagnostyki i leczenia, dróg szerzenia się wirusa oraz działań ograniczających ryzyko zakażenia.

Zapraszamy do odwiedzania strony kampanii www.jestemswiadom.org, gdzie znaleźć można więcej informacji na temat działań podejmowanych w ramach kampanii społecznej „HCV Jestem świadom”, mających na celu uświadomienie społeczeństwa na temat: problemu zakażeń HCV, możliwości diagnostyki i leczenia, dróg szerzenia się wirusa oraz działań ograniczających ryzyko zakażenia.

Cała Polska goniła „rekiny”
w placówkach medycznych

31 marca 2017 roku zakończone zostały działania edukacyjno-promocyjne realizowane na ekranach w placówkach medycznych, prowadzone w ramach kampanii społecznej „HCV Jestem świadom”.

W ponad 98 podmiotach leczniczych zostały wyemitowane spoty, które miały za zadanie przykuć uwagę osób oczekujących na wizytę i przekazać ważne informacje o zagrożeniu związanym z zakażeniem wirusem HCV.

203 ekrany, posłużyły jako nośniki do przekazania pilnego komunikatu dla pacjentów. Tak jak w poprzednich działaniach w ramach kampanii ostrzegaliśmy przed kolejnymi atakami rekina, tropikalnymi pająkami w bananach oraz kobrze na osiedlu. Wszystko po to by zwrócić uwagę na realne zagrożenie zakażeniem się wirusem HCV.

Wszystkie osoby mające kontakt z komunikatem emitowanym na ekranach w placówkach medycznych mogły zapoznać się z czynnikami ryzyka oraz sposobami zapobiegania zakażeniu HCV.

Podczas dwumiesięcznej kampanii spoty były wyemitowane aż 1,9 miliona razy, a dedykowane bloki edukacyjne obejrzało ponad 3,16 miliony osób.

Spoty emitowane były na ekranach zarówno w ogólnopolskich sieciach medycznych opiekujących się pracownikami korporacji (Polmed, CMP, SCANMED, Luxmed) jak i w placówkach liderów regionalnej opieki zdrowotnej takich jak Olmed, Swissmed, Centermed. Dzięki takiej dywersyfikacji kampania dotarła zarówno do pacjentów korzystających z opieki prywatnej, posiadających pakiety ubezpieczycieli oraz korzystających z opieki Narodowego Funduszu zdrowia.

Yoczook z wizytą u fanki w szpitalu

Youtuber zaangażowany w kampanię „HCV Jestem świadom” postanowił odwiedzić swoją fankę w szpitalu.

Dzień przed organizowanym w Łodzi eventem „HCV i youtuberzy. Cała Polska goni rekiny” dostaliśmy maila od jednej z fanekambasadora naszej kampanii – Yoczooka. Eliza Przywara chciała uczestniczyć w wydarzeniu, ale ze względu na chorobę serca trafiła do szpitala. Jednym z jej największych marzeń było spotkanie się z youtuberem. Kiedy Łukasz poznał historię Elizy, postanowił odwiedzić ją z paczką prezentów w brzezińskim szpitalu.  Dziewczyna nie kryła wzruszenia. Bardzo ucieszyło ją spotkanie, jak również wizyta Yoczooka i rozmowa z nim. Nasza bohaterka otrzymała specjalny kolekcjonerski plakat z autografem Łukasza, koszulkę oraz opaskę.

Galeria zdjęć z odwiedzin Yoczooka u Elizy:

„Mapa świadomych miejsc” – iHanio wręcza certyfikat w Warszawie!

iHanio wręczyła drugi certyfikat akcji „HCV Jestem świadom”. Zdobyło go studio Ekert Beauty & SPA w Warszawie (Rudnickiego 3A, lok. 5H). Na miejscu influencerka opowiedziała o wirusie HCV i zagrożeniach, jakie ze sobą niesie oraz ryzyku zakażenia nim w takich miejscach, jak salony piękności, studia tatuaży bądź salony fryzjerskie. Zachęcamy wszystkich do przechodzenia szkolenia online i oznaczania się na Mapie Świadomych Miejsc: www.jestemswiadom.org.

Galeria zdjęć z wręczenia:


Wideo: „HCV i youtuberzy. Cała Polska goni rekiny”, zaproszenie do Łodzi

Youtuberzy zapraszają na event w Łodzi! Do godziny 15.00 możecie spotkać nas na terenie Manufaktury (w pobliżu sklepów Leroy Merlin oraz CCC). Są z nami: Yoczook, Vin i Dakann z ekipy „Ponki” oraz Artur z kanału  Topowa Dycha, czyli ambasadorzy kampanii „HCV Jestem świadom”. Będą mówili o tym groźnym wirusie. Będzie można zrobić sobie z nimi zdjęcie oraz otrzymać specjalny kolekcjonerski plakat z autografem swoich idoli. Dodatkową atrakcją będą zabawy takie jak wyścig pająków i malowanie tatuaży oraz konkursy. Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody: powerbanki, breloki i balony w kształcie rekina, ringi na telefon oraz opaski na rękę. Wstęp wolny. Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1198250606962911/

Zobacz zaproszenie wideo: