PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Wake up studio Anna Wrotny

Kategoria 5

Hanki Ordonówny 3, Sosnowiec, Polska

Wake up studio Anna Wrotny
ul. Hanki Ordonówny 3
41-200 Sosnowiec
tel. 530 206 333
https://www.facebook.com/WakeUpStudioKosmetykaProfesjonalna/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
wakeupstudio.pl