PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Szkolenie HCV – Zawody pozamedyczne

17-11-2016 godz. 09:00

17-11-2016 godz. 17:00

Kategoria 4

Hotel Court Wellness&SPA, Bolesława Śmiałego, Kędzierzyn-Koźle, Polska