PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Szkolenie HCV – Zawody pozamedyczne

11-10-2016 godz. 08:00

11-10-2016 godz. 17:00

Kategoria 4

Centrum Biurowo - Szkoleniowe, Moniuszki 7, Katowice, Polska