PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016

19-01-2017 godz. 17:00

19-01-2017 godz. 19:00

Wydarzenia

Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa, Polska

introeventname

Miło nam poinformować, że Kapituła konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016, przyznała Kampanii społecznej „HCV Jestem świadom” nagrodę główną w kategorii: Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Wręczenie statuetki i dyplomu odbędzie się podczas uroczystej gali w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia: przedstawicieli władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła w drodze głosowania kampanię „HCV Jestem świadom” podejmowaną na rzecz poprawy sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HCV. Doceniono wkład tego projektu w podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa na temat nie tylko profilaktyki, ale także wczesnej diagnostyki, w tym zakresie.

Kampania społeczna „HCV Jestem świadom”, realizowana jest w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.