PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Spotkanie dla fanów z Yoczookiem w Częstochowie!

18-03-2017 godz. 18:00

18-03-2017 godz. 19:00

Wydarzenia

plac Biegańskiego, Częstochowa, Polska