PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Patricia Łuczak zwycięzca konkursu na Twarz kampanii HCV (29.VI.2016) – Bogucin

Kategoria 2

Bogucin, Polska

6. Patricia Łuczak

Patricia Łuczak zwycięzca konkursu na „Twarz kampanii HCV” (29.VI.2016) – Bogucin