PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

HCV Jestem świadom; Lato z Radiem

9-07-2016 godz. 15:00

9-07-2016 godz. 19:00

Wydarzenia

Bojowników o Wolność i Demokrację 3, Solec Kujawski, Polska