PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Konrad Łuczak, zwycięzca konkursu na Twarz kampanii HCV (03.VI.2016) – Poznań

Kategoria 2

Poznań, Polska

5 Konrad ŁuczakKonrad Łuczak – zwycięzca konkursu na „Twarz kampanii HCV” (03.VI.2016) – Poznań