PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Joanna Klimek , zwycięzca konkursu na Twarz kampanii HCV (05.V.2016) – Warszawa

Kategoria 2

Warszawa, Polska