PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Joanna Bożyk, zwycięzca konkursu na Twarz kampanii HCV (01.VI.2016) – Parczew

Kategoria 2

Parczew, Polska