PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

JAK WYGLĄDA WIZYTA U KOSMETYCZKI? MANICURE!

Kategoria 3

Brzeg, Polska

https://www.youtube.com/watch?v=MOKLwzd9f-I

Alex Mandostyle