PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Impressione Roksana Grzelec

Kategoria 5

Jędrzejów, Polska

Studio kosmetyczne mieszczące się przy ul. 11 Listopada 65 (nowy budynek naprzeciwko Sądu)