PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

HCV i youtuberzy. Cała Polska goni rekiny” – byliśmy w Radomiu

12-03-2017 godz. 11:00

12-03-2017 godz. 15:00

Wydarzenia

Bolesława Chrobrego 1, Radom, Polska