PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

„HCV i youtuberzy. Cała Polska goni rekiny” – byliśmy w Płocku

24-03-2017 godz. 16:00

24-03-2017 godz. 20:00

Wydarzenia

Galeria Wisła, Wyszogrodzka, Płock, Polska