PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Gabinet Kosmetologiczny Professional&Beauty Alicja Doering

Kategoria 5

Ofiar Stutthofu 3, Luzino, Polska

Kontakt:
tel. 608–751–258, (58)678–81–88
gabinet@professional-beauty.pl
http://www.professional-beauty.pl