PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Czy pandemia może pozostać niezauważona? [HCV]

Kategoria 3

Lublin, Polska

yt4

Uwaga! Naukowy Bełkot

Czy pandemia może pozostać niezauważona? [HCV] | Szybkie pytanie, szybka odpowiedź #27

Obejrzyj na YouTube: https://www.youtube.com