PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

ŚCINAM WŁOSY!

Kategoria 3

Kazimierza Jeżewskiego 5F lok 40, Warszawa, Polska

https://www.youtube.com/watch?v=ML9Mmgwx6t0&list=PLtSDyJmnOPSClAgMvFzQaIg5MM9xWAFO1

Yoczook