PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

Paulina Staniszewska, zwycięzca konkursu na Twarz kampanii HCV (05.IV.2016) Suwałki

Kategoria 2

Suwałki, Polska

1 Paulina Staniszewska Paulina Staniszewska – zwycięzca konkursu na “Twarz kampanii HCV” (05.IV.2016) Suwałki