PROJEKT KIK/35 “ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”,
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

„HCV i youtuberzy. Cała Polska goni rekiny” – byliśmy w Toruniu

25-03-2017 godz. 12:00

25-03-2017 godz. 16:00

Wydarzenia

Stanisława Żółkiewskiego 15, Toruń, Polska